submit


Ես զգացի կարոտ, եւ սկսել է վերանայել որոշ դրվագներ եւ սկսել է, որոնց հետ ես մեծացել եմ բռնել, ինձ վրա Լուսնի այս շաբաթավերջին. Սա իմ կիրակի հանդերձանքով. Դեռ չի որոշել իմ կիրակին հանդերձանքով: հավի ալերգիա է սկսվել, այնպես որ ես ստիպված էի վերցնել այն, շեղել իմ միտքը զրոյից իմ մարմինը. Ես զգացի կարոտ, եւ սկսել է վերանայել որոշ դրվագներ եւ սկսել է ես մեծացել եմ հավով ալերգիա է սկսվել, այնպես որ ես ստիպված էի վերցնել այն, շեղել իմ միտքը զրոյից իմ մարմինը

About